Úhrnná plodnost žen

Česká republika
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,70