Úhrnná plodnost žen

Kraj Vysočina Česká republika
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,60 1,60