Pohyb obyvatel

Kraj Vysočina Česká republika
Pohyb obyvatel
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 508 664 10 589 526
živě narození 5 440 10,7 114 405 10,8
zemřelí 5 288 10,4 111 443 10,5
přistěhovalí 3 947 7,8 45 957 4,3
vystěhovalí 4 135 8,1 17 684 1,7
přirozený přírůstek 152 0,3 2 962 0,3
přírůstek stěhováním -188 -0,4 28 273 2,7
celkový přírůstek -36 -0,1 31 235 2,9
sňatky 2 554 5,0 52 567 5,0
rozvody 1 100 2,2 25 755 2,4
potraty 1 460 13,1 35 012 14,7