Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

Kraj Vysočina
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 668 6,0
umělá přerušení těhotenství 717 6,4
- z toho ze zdravotních důvodů 137 1,2
mimoděložní 75 0,7
ostatní 0 0,0
celkem 1 460 13,1