Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

Česká republika
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 14 190 6,0
umělá přerušení těhotenství 19 415 8,2
- z toho ze zdravotních důvodů 3 918 1,6
mimoděložní 1 405 0,6
ostatní 2 0,0
celkem 35 012 14,7