Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

Kraj Vysočina Česká republika
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 668 6,0 14 190 6,0
umělá přerušení těhotenství 717 6,4 19 415 8,2
- z toho ze zdravotních důvodů 137 1,2 3 918 1,6
mimoděložní 75 0,7 1 405 0,6
ostatní 0 0,0 2 0,0
celkem 1 460 13,1 35 012 14,7