Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

Kraj Vysočina Česká republika
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 682 2,6 14 212 5,9
umělá přerušení těhotenství 755 2,8 20 406 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 157 0,6 4 228 1,8
mimoděložní 71 0,3 1 300 0,5
ostatní 0 0,0 3 0,0
celkem 1 508 5,6 35 921 15,0