Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

Kraj Vysočina Česká republika
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 779 6,8 14 082 5,8
umělá přerušení těhotenství 699 6,1 20 403 8,5
- z toho ze zdravotních důvodů 148 1,3 4 114 1,7
mimoděložní 66 0,6 1 276 0,5
ostatní 0 0,0 0 0,0
celkem 1 544 13,5 35 761 14,8