Obyvatelstvo podle zaměstnání

Kraj Vysočina
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 248 487,7
zákonodárci a řídící pracovníci 8 16,5
specialisté 29 57,4
techničtí a odborní pracovníci 39 76,7
úředníci 18 35,8
pracovníci ve službách a prodeji 37 73,3
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 6 11,8
řemeslníci a opraváři 51 99,3
obsluha strojů a zařízení, montéři 45 89,3
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 13 25,8
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,0