Obyvatelstvo podle zaměstnání

Česká republika
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 5 222 493,1
zákonodárci a řídící pracovníci 250 23,6
specialisté 803 75,8
techničtí a odborní pracovníci 930 87,8
úředníci 509 48,1
pracovníci ve službách a prodeji 786 74,2
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 69 6,5
řemeslníci a opraváři 865 81,7
obsluha strojů a zařízení, montéři 716 67,6
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 277 26,1
zaměstnanci v ozbrojených silách 17 1,6