Obyvatelstvo podle zaměstnání

Kraj Vysočina Česká republika
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 248 487,7 5 222 493,1
zákonodárci a řídící pracovníci 8 16,5 250 23,6
specialisté 29 57,4 803 75,8
techničtí a odborní pracovníci 39 76,7 930 87,8
úředníci 18 35,8 509 48,1
pracovníci ve službách a prodeji 37 73,3 786 74,2
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 6 11,8 69 6,5
řemeslníci a opraváři 51 99,3 865 81,7
obsluha strojů a zařízení, montéři 45 89,3 716 67,6
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 13 25,8 277 26,1
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,0 17 1,6