Obyvatelstvo podle zaměstnání

Kraj Vysočina Česká republika
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 237 464,8 5 042 478,2
zákonodárci a řídící pracovníci 9 18,1 274 26,0
specialisté 25 49,9 764 72,4
techničtí a odborní pracovníci 37 72,4 857 81,3
úředníci 19 36,5 465 44,1
pracovníci ve službách a prodeji 35 68,3 775 73,5
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 6 12,6 62 5,9
řemeslníci a opraváři 49 96,4 866 82,2
obsluha strojů a zařízení, montéři 44 85,6 684 64,9
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 12 22,8 281 26,6
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,4 14 1,4