Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Kraj Vysočina
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 82,80
45 let 38,60
65 let 20,20