Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 81,90
45 let 37,70
65 let 19,60