Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Kraj Vysočina Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,80 81,90
45 let 38,60 37,70
65 let 20,20 19,60