Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Kraj Vysočina Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2015–2016, ČR 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,10 81,20
45 let 38,00 37,10
65 let 19,70 19,20