Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Kraj Vysočina Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2014–2015, ČR 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 81,80 81,00
45 let 37,70 36,90
65 let 19,40 18,90