Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Kraj Vysočina Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2013–2014, ČR 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,40 81,70
45 let 38,20 37,50
65 let 19,90 19,50