Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika