Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

Kraj Vysočina Česká republika
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 77,00 76,00
45 let 33,50 32,60
65 let 16,60 16,10