Index stáří

Kraj Vysočina
Index stáří
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 127,7