Index stáří

Kraj Vysočina Česká republika
Index stáří
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 125,4 119,9