Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

Kraj Vysočina Česká republika
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
muži 3 1,3 % 70 1,6 %
ženy 4 1,9 % 86 1,9 %
celkem 7 1,6 % 156 1,7 %