DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Kraj Vysočina Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 508 664 10 589 526
muži 252 534 49,7 % 5 207 575 49,2 %
ženy 256 130 50,4 % 5 381 951 50,8 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–4 let 25 855 5,1 % 557 800 5,3 %
5–9 let 26 855 5,3 % 589 024 5,6 %
10–14 let 24 936 4,9 % 511 838 4,8 %
15–19 let 23 539 4,6 % 460 220 4,3 %
20–24 let 28 219 5,5 % 539 180 5,1 %
25–29 let 32 955 6,5 % 681 187 6,4 %
30–34 let 33 088 6,5 % 726 977 6,9 %
35–39 let 36 963 7,3 % 832 501 7,9 %
40–44 let 42 183 8,3 % 924 054 8,7 %
45–49 let 34 519 6,8 % 726 515 6,9 %
50–54 let 34 003 6,7 % 697 010 6,6 %
55–59 let 32 196 6,3 % 624 242 5,9 %
60–64 let 34 218 6,7 % 704 981 6,7 %
65–69 let 32 539 6,4 % 687 730 6,5 %
70–74 let 26 453 5,2 % 550 969 5,2 %
75–79 let 17 747 3,5 % 349 174 3,3 %
80–84 let 12 324 2,4 % 227 904 2,2 %
85+ let 10 072 1,4 % 198 220 1,3 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 88 938 15,3 % 1 670 677 15,7 %
15–64 let 377 756 65,0 % 6 899 195 65,0 %
65+ let 114 122 19,6 % 2 040 183 19,2 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 77,00 76,00
45 let 33,50 32,60
65 let 16,60 16,10
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,80 81,90
45 let 38,60 37,70
65 let 20,20 19,60
Index stáří
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 127,7 121,4
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
muži 7 584 1,5 % 141 676 1,3 %
ženy 14 812 2,9 % 284 448 2,7 %
celkem 22 396 4,4 % 426 124 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 508 664 10 589 526
živě narození 5 440 10,7 114 405 10,8
zemřelí 5 288 10,4 111 443 10,5
přistěhovalí 3 947 7,8 45 957 4,3
vystěhovalí 4 135 8,1 17 684 1,7
přirozený přírůstek 152 0,3 2 962 0,3
přírůstek stěhováním -188 -0,4 28 273 2,7
celkový přírůstek -36 -0,1 31 235 2,9
sňatky 2 554 5,0 52 567 5,0
rozvody 1 100 2,2 25 755 2,4
potraty 1 460 13,1 35 012 14,7
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 668 6,0 14 190 6,0
umělá přerušení těhotenství 717 6,4 19 415 8,2
- z toho ze zdravotních důvodů 137 1,2 3 918 1,6
mimoděložní 75 0,7 1 405 0,6
ostatní 0 0,0 2 0,0
celkem 1 460 13,1 35 012 14,7
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,70 1,70
Živě narození
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 5 440 10,7 % 114 405 10,8 %
- z toho muži 2 732 50,2 % 58 671 51,3 %
- z toho ženy 2 708 49,8 % 55 734 48,7 %
jako první v pořadí 2 585 47,5 % 55 726 48,7 %
jako druhé v pořadí 1 978 36,4 % 41 832 36,6 %
jako třetí v pořadí 650 11,9 % 12 022 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 227 4,2 % 4 825 4,2 %
mimo manželství 2 417 44,4 % 56 091 49,0 %
Průměrný věk matky
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky) Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,3 30,7
při narození prvního dítěte 28,2 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 5 288 1 039,00 111 443 1 052,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 76 14,90 2 068 19,50
II. Novotvary 1 276 250,90 27 852 263,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 9 1,80 219 2,10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 234 46,00 4 497 42,50
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56 11,00 1 733 16,40
VI. Nemoci nervové soustavy 183 36,00 3 269 30,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00 0 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0,00 2 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 398 471,40 49 346 466,00
X. Nemoci dýchací soustavy 415 81,60 8 067 76,20
XI. Nemoci trávicí soustavy 180 35,40 4 769 45,00
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 2,80 216 2,00
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 2,60 227 2,10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 67 13,20 1 605 15,20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,00 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 0,60 177 1,70
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 8 1,60 162 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 51 10,00 1 624 15,30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 305 60,00 5 608 53,00
Hustota zalidnění
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2 Počet obyvatel na km2
celkem 75 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
základní 60 14,0 % 1 207 13,5 %
střední bez maturity 165 38,2 % 2 964 33,2 %
střední s maturitou 142 32,9 % 3 039 34,0 %
vysokoškolské 63 14,7 % 1 708 19,1 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
muži 3 1,3 % 70 1,6 %
ženy 4 1,9 % 86 1,9 %
celkem 7 1,6 % 156 1,7 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 248 487,7 5 222 493,1
zákonodárci a řídící pracovníci 8 16,5 250 23,6
specialisté 29 57,4 803 75,8
techničtí a odborní pracovníci 39 76,7 930 87,8
úředníci 18 35,8 509 48,1
pracovníci ve službách a prodeji 37 73,3 786 74,2
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 6 11,8 69 6,5
řemeslníci a opraváři 51 99,3 865 81,7
obsluha strojů a zařízení, montéři 45 89,3 716 67,6
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 13 25,8 277 26,1
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,0 17 1,6