Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Kraj Vysočina
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 508 664
muži 252 534 49,7 %
ženy 256 130 50,4 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–4 let 25 855 5,1 %
5–9 let 26 855 5,3 %
10–14 let 24 936 4,9 %
15–19 let 23 539 4,6 %
20–24 let 28 219 5,5 %
25–29 let 32 955 6,5 %
30–34 let 33 088 6,5 %
35–39 let 36 963 7,3 %
40–44 let 42 183 8,3 %
45–49 let 34 519 6,8 %
50–54 let 34 003 6,7 %
55–59 let 32 196 6,3 %
60–64 let 34 218 6,7 %
65–69 let 32 539 6,4 %
70–74 let 26 453 5,2 %
75–79 let 17 747 3,5 %
80–84 let 12 324 2,4 %
85+ let 10 072 1,4 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 88 938 15,3 %
15–64 let 377 756 65,0 %
65+ let 114 122 19,6 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 77,00
45 let 33,50
65 let 16,60
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky
0 let 82,80
45 let 38,60
65 let 20,20
Index stáří
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 127,7
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
muži 7 584 1,5 %
ženy 14 812 2,9 %
celkem 22 396 4,4 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 508 664
živě narození 5 440 10,7
zemřelí 5 288 10,4
přistěhovalí 3 947 7,8
vystěhovalí 4 135 8,1
přirozený přírůstek 152 0,3
přírůstek stěhováním -188 -0,4
celkový přírůstek -36 -0,1
sňatky 2 554 5,0
rozvody 1 100 2,2
potraty 1 460 13,1
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 668 6,0
umělá přerušení těhotenství 717 6,4
- z toho ze zdravotních důvodů 137 1,2
mimoděložní 75 0,7
ostatní 0 0,0
celkem 1 460 13,1
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,70
Živě narození
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 5 440 10,7 %
- z toho muži 2 732 50,2 %
- z toho ženy 2 708 49,8 %
jako první v pořadí 2 585 47,5 %
jako druhé v pořadí 1 978 36,4 %
jako třetí v pořadí 650 11,9 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 227 4,2 %
mimo manželství 2 417 44,4 %
Průměrný věk matky
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,3
při narození prvního dítěte 28,2
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 5 288 1 039,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 76 14,90
II. Novotvary 1 276 250,90
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 9 1,80
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 234 46,00
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56 11,00
VI. Nemoci nervové soustavy 183 36,00
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 398 471,40
X. Nemoci dýchací soustavy 415 81,60
XI. Nemoci trávicí soustavy 180 35,40
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 2,80
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 2,60
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 67 13,20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 0,60
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 8 1,60
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 51 10,00
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 305 60,00
Hustota zalidnění
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2
celkem 75
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
základní 60 14,0 %
střední bez maturity 165 38,2 %
střední s maturitou 142 32,9 %
vysokoškolské 63 14,7 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. %
muži 3 1,3 %
ženy 4 1,9 %
celkem 7 1,6 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 248 487,7
zákonodárci a řídící pracovníci 8 16,5
specialisté 29 57,4
techničtí a odborní pracovníci 39 76,7
úředníci 18 35,8
pracovníci ve službách a prodeji 37 73,3
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 6 11,8
řemeslníci a opraváři 51 99,3
obsluha strojů a zařízení, montéři 45 89,3
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 13 25,8
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,0

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Kraj Vysočina
Infekční onemocnění
Rok: 2017
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 802 157,7
shigelóza (A03) 1 0,2
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 60 11,8
spála – scarlatina (A38) 96 18,9
lymeská nemoc (A69.2) 517 101,6
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 73 14,4
varicella – plané neštovice (B01) 1 763 346,6
akutní hepatitida A (B15) 3 0,6
akutní hepatitida B (B16) 2 0,4
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 31 6,1
příušnice – parotitis epidemica (B26) 369 72,5
bakteriální meningitida NJ (G00) 8 1,6
Tuberkulóza
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 11 2,2
TBC jiná 2 0,4
TBC celkem 13 2,6
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 3 250 63,9
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 655 65,5
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 595 63,2
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 021 4,0
počet osob léčených II. typ DM (E11) 30 300 59,5
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 351 0,7
počet léčených osob celkem 32 672 64,2
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 981 19,3
intervalová prevalence 967 19,0
mortalita 239 4,7
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 509 29,7
intervalová prevalence 1 444 28,4
mortalita 291 5,7
Astma (J45–J46)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 217 23,9
intervalová prevalence 8 942 175,8
mortalita 9 0,2
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 942 18,5
intervalová prevalence 10 555 207,5
mortalita 183 3,6
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 69 898 39,20
- pro nemoc 60 160 33,70
- pro pracovní úraz 2 828 1,60
- pro ostatní úraz 6 910 3,90
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 168 0,3
II. Novotvary 6 720 0,6
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 560 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 821 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 217 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 450 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 133 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 526 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7 335 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 240 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 509 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 536 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 543 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 324 0,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 464 0,0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 553 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 681 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 464 0,9
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 5 763 0,5
XXIb. Živě narozené děti 5 017 0,5
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 6 882 0,6
Celkem 110 867 10,5
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 186 3,00 %
II. Novotvary 5 142 4,90 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 472 0,40 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 604 2,50 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 467 5,20 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 793 2,60 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 175 1,10 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 033 1,00 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 489 12,80 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 493 7,10 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 970 8,50 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 476 1,40 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 628 7,20 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 306 7,90 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 098 6,70 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 372 0,40 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 216 0,20 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 660 3,50 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 090 8,60 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 129 5,80 %
XXIb. Živě narozené děti 5 056 4,80 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 4 718 4,50 %
Celkem 105 573 100,00 %

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Kraj Vysočina
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet
101 – fakultní nemocnice 0
102 – nemocnice 6
105 – nemocnice následné péče 0
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 2
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1
112 – psychiatrická léčebna 3
113 – rehabilitační ústav 1
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 0
122 – dětská psychiatrická léčebna 1
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0
130 – lázeňská léčebna 0
141 – dětská ozdravovna 0
180 – hospic 0
190 – další lůžkové zařízení 0
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 6
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 5
310 – zdravotnické středisko 4
312 – zařízení závodní preventivní péče 0
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 238
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 97
322 – ordinace PL – stomatologa 240
323 – ordinace PL – gynekologa 62
324 – ordinace lékaře specialisty 353
340 – samostatné zařízení psychologa 18
341 – samostatné zařízení logopeda 10
350 – domácí zdravotní péče 25
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 52
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 1
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 2
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 16
360 – samostatná stomatologická laboratoř 82
361 – samostatná odborná laboratoř 7
370 – samostatná transfuzní stanice 0
380 – zařízení LPS 0
390 – hemodialyzační středisko 0
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 1
399 – ostatní ambulantní zařízení 2
420 – dětský domov pro děti do let 2
430 – dětské centrum 0
431 – dětský stacionář 1
460 – stacionář 0
461 – psychoterapeutický stacionář 0
465 – krizové centrum 0
476 – záchytná stanice 1
480 – zdravotnická dopravní služba 8
481 – zdravotnická zachranná služba 1
483 – výjezdová skupina záchranné služby 0
484 – další zařízení záchranné služby 0
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 0
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 0
510 – lékárna 120
511 – ústavní lékárna 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 6
523 – oční optika 38
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 0
600 – Státní zdravotní ústav 0
601 – Krajská hygienická stanice 1
605 – zdravotní ústav 0
609 – další zařízení hygienické služby 0
950 – ostatní zdravotnická zařízení 0
celkem 1 413
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 1 715 3,40
zubní lékaři 308 0,60
farmaceuti 280 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 3 872 7,60
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 47,60
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 23,50
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 70,80
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 5,40
pedagogičtí pracovníci 370 0,70
technicko-hospodářští pracovníci 693 1,40
dělníci a provozní pracovníci 901 1,80
celkem pracovníci ve zdravotnictví 11 060 21,70
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 68 223
farmaceuti 37 107
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 31 686
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 29 926
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 422
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 19 466
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 32 991
pedagogičtí pracovníci x
technicko-hospodářští pracovníci 28 926
dělníci a provozní pracovníci 17 314
celkem 32 235
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 1 920
celkové náklady 6 416
celkové výnosy 6 411
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 4 436 8,70
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 0 0,0
akutní lůžková péče intenzívní 204 4,0
akutní lůžková péče standardní 2 028 39,8
následná lůžková péče 252 5,0
dlouhodobá lůžková péče 1 952 38,4
celkem 4 436 87,2