Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Kraj Vysočina Česká republika
Počet obyvatel k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 508 664 10 589 526
muži 252 534 49,7 % 5 207 575 49,2 %
ženy 256 130 50,4 % 5 381 951 50,8 %
Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–4 let 25 855 5,1 % 557 800 5,3 %
5–9 let 26 855 5,3 % 589 024 5,6 %
10–14 let 24 936 4,9 % 511 838 4,8 %
15–19 let 23 539 4,6 % 460 220 4,3 %
20–24 let 28 219 5,5 % 539 180 5,1 %
25–29 let 32 955 6,5 % 681 187 6,4 %
30–34 let 33 088 6,5 % 726 977 6,9 %
35–39 let 36 963 7,3 % 832 501 7,9 %
40–44 let 42 183 8,3 % 924 054 8,7 %
45–49 let 34 519 6,8 % 726 515 6,9 %
50–54 let 34 003 6,7 % 697 010 6,6 %
55–59 let 32 196 6,3 % 624 242 5,9 %
60–64 let 34 218 6,7 % 704 981 6,7 %
65–69 let 32 539 6,4 % 687 730 6,5 %
70–74 let 26 453 5,2 % 550 969 5,2 %
75–79 let 17 747 3,5 % 349 174 3,3 %
80–84 let 12 324 2,4 % 227 904 2,2 %
85+ let 10 072 1,4 % 198 220 1,3 %
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 88 938 15,3 % 1 670 677 15,7 %
15–64 let 377 756 65,0 % 6 899 195 65,0 %
65+ let 114 122 19,6 % 2 040 183 19,2 %
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 77,00 76,00
45 let 33,50 32,60
65 let 16,60 16,10
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2016–2017, ČR 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,80 81,90
45 let 38,60 37,70
65 let 20,20 19,60
Index stáří
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Index stáří Index stáří
počet seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let 127,7 121,4
Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
muži 7 584 1,5 % 141 676 1,3 %
ženy 14 812 2,9 % 284 448 2,7 %
celkem 22 396 4,4 % 426 124 4,0 %
Pohyb obyvatel
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet Počet na 1 000 obyvatel Počet Počet na 1 000 obyvatel
střední stav obyvatel 508 664 10 589 526
živě narození 5 440 10,7 114 405 10,8
zemřelí 5 288 10,4 111 443 10,5
přistěhovalí 3 947 7,8 45 957 4,3
vystěhovalí 4 135 8,1 17 684 1,7
přirozený přírůstek 152 0,3 2 962 0,3
přírůstek stěhováním -188 -0,4 28 273 2,7
celkový přírůstek -36 -0,1 31 235 2,9
sňatky 2 554 5,0 52 567 5,0
rozvody 1 100 2,2 25 755 2,4
potraty 1 460 13,1 35 012 14,7
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
samovolný potrat 668 6,0 14 190 6,0
umělá přerušení těhotenství 717 6,4 19 415 8,2
- z toho ze zdravotních důvodů 137 1,2 3 918 1,6
mimoděložní 75 0,7 1 405 0,6
ostatní 0 0,0 2 0,0
celkem 1 460 13,1 35 012 14,7
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,70 1,70
Živě narození
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 5 440 10,7 % 114 405 10,8 %
- z toho muži 2 732 50,2 % 58 671 51,3 %
- z toho ženy 2 708 49,8 % 55 734 48,7 %
jako první v pořadí 2 585 47,5 % 55 726 48,7 %
jako druhé v pořadí 1 978 36,4 % 41 832 36,6 %
jako třetí v pořadí 650 11,9 % 12 022 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 227 4,2 % 4 825 4,2 %
mimo manželství 2 417 44,4 % 56 091 49,0 %
Průměrný věk matky
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Věk (roky) Věk (roky)
při narození dítěte celkem 30,3 30,7
při narození prvního dítěte 28,2 28,9
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 5 288 1 039,00 111 443 1 052,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 76 14,90 2 068 19,50
II. Novotvary 1 276 250,90 27 852 263,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 9 1,80 219 2,10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 234 46,00 4 497 42,50
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56 11,00 1 733 16,40
VI. Nemoci nervové soustavy 183 36,00 3 269 30,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00 0 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0,00 2 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 398 471,40 49 346 466,00
X. Nemoci dýchací soustavy 415 81,60 8 067 76,20
XI. Nemoci trávicí soustavy 180 35,40 4 769 45,00
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 2,80 216 2,00
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 2,60 227 2,10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 67 13,20 1 605 15,20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,00 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 0,60 177 1,70
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 8 1,60 162 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 51 10,00 1 624 15,30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 305 60,00 5 608 53,00
Hustota zalidnění
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2 Počet obyvatel na km2
celkem 75 134
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
základní 60 14,0 % 1 207 13,5 %
střední bez maturity 165 38,2 % 2 964 33,2 %
střední s maturitou 142 32,9 % 3 039 34,0 %
vysokoškolské 63 14,7 % 1 708 19,1 %
Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
muži 3 1,3 % 70 1,6 %
ženy 4 1,9 % 86 1,9 %
celkem 7 1,6 % 156 1,7 %
Obyvatelstvo podle zaměstnání
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel Roční průměrný počet v tis. Počet na 1 000 obyvatel
celkem 248 487,7 5 222 493,1
zákonodárci a řídící pracovníci 8 16,5 250 23,6
specialisté 29 57,4 803 75,8
techničtí a odborní pracovníci 39 76,7 930 87,8
úředníci 18 35,8 509 48,1
pracovníci ve službách a prodeji 37 73,3 786 74,2
kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 6 11,8 69 6,5
řemeslníci a opraváři 51 99,3 865 81,7
obsluha strojů a zařízení, montéři 45 89,3 716 67,6
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 13 25,8 277 26,1
zaměstnanci v ozbrojených silách 1 2,0 17 1,6

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Kraj Vysočina Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2017
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 802 157,7 11 779 111,2
shigelóza (A03) 1 0,2 168 1,6
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 60 11,8 713 6,7
spála – scarlatina (A38) 96 18,9 2 166 20,5
lymeská nemoc (A69.2) 517 101,6 3 939 37,2
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 73 14,4 687 6,5
varicella – plané neštovice (B01) 1 763 346,6 39 424 372,3
akutní hepatitida A (B15) 3 0,6 772 7,3
akutní hepatitida B (B16) 2 0,4 85 0,8
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 31 6,1 1 584 15,0
příušnice – parotitis epidemica (B26) 369 72,5 1 407 13,3
bakteriální meningitida NJ (G00) 8 1,6 107 1,0
Tuberkulóza
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 11 2,2 467 4,4
TBC jiná 2 0,4 39 0,4
TBC celkem 13 2,6 506 4,8
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 3 250 63,9 113 734 107,4
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 655 65,5 55 067 105,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 595 63,2 58 667 112,7
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 021 4,0 63 699 6,0
počet osob léčených II. typ DM (E11) 30 300 59,5 786 026 74,1
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 351 0,7 13 679 1,3
počet léčených osob celkem 32 672 64,2 863 404 81,4
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 981 19,3 19 234 18,2
intervalová prevalence 967 19,0 18 723 17,7
mortalita 239 4,7 4 707 4,4
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 509 29,7 29 890 28,2
intervalová prevalence 1 444 28,4 28 742 27,1
mortalita 291 5,7 5 917 5,6
Astma (J45–J46)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 217 23,9 22 767 21,5
intervalová prevalence 8 942 175,8 192 826 182,1
mortalita 9 0,2 142 0,1
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 942 18,5 22 706 21,4
intervalová prevalence 10 555 207,5 228 859 216,1
mortalita 183 3,6 3 472 3,3
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 69 898 39,20 1 707 513 36,60
- pro nemoc 60 160 33,70 1 510 877 32,30
- pro pracovní úraz 2 828 1,60 47 491 1,00
- pro ostatní úraz 6 910 3,90 149 145 3,20
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 168 0,3 52 592 5,0
II. Novotvary 6 720 0,6 152 850 14,4
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 560 0,1 14 604 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 821 0,3 56 000 5,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 0,3 71 440 6,7
VI. Nemoci nervové soustavy 3 217 0,3 67 319 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 450 0,1 20 233 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 133 0,1 15 887 1,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 526 1,4 280 078 26,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7 335 0,7 139 167 13,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 240 0,9 188 766 17,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 509 0,1 25 116 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 536 0,8 163 995 15,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 543 0,8 169 347 16,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 324 0,7 159 345 15,0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 464 0,0 15 278 1,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 553 0,1 11 528 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 681 0,3 76 959 7,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 464 0,9 184 580 17,4
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 5 763 0,5 71 155 6,7
XXIb. Živě narozené děti 5 017 0,5 99 313 9,4
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 6 882 0,6 133 707 12,6
Celkem 110 867 10,5 2 169 259 204,8
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 186 3,00 % 52 592 2,40 %
II. Novotvary 5 142 4,90 % 152 850 7,00 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 472 0,40 % 14 604 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 604 2,50 % 56 000 2,60 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 467 5,20 % 71 440 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 793 2,60 % 67 319 3,10 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 175 1,10 % 20 233 0,90 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 033 1,00 % 15 887 0,70 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 489 12,80 % 280 078 12,90 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 493 7,10 % 139 167 6,40 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 970 8,50 % 188 766 8,70 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 476 1,40 % 25 116 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 628 7,20 % 163 995 7,60 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 306 7,90 % 169 347 7,80 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 098 6,70 % 159 345 7,30 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 372 0,40 % 15 278 0,70 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 216 0,20 % 11 528 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 660 3,50 % 76 959 3,50 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 090 8,60 % 184 580 8,50 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 129 5,80 % 71 155 3,30 %
XXIb. Živě narozené děti 5 056 4,80 % 99 313 4,60 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 4 718 4,50 % 133 707 6,20 %
Celkem 105 573 100,00 % 2 169 259 100,00 %

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

Kraj Vysočina Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet Počet
101 – fakultní nemocnice 0 10
102 – nemocnice 6 146
105 – nemocnice následné péče 0 37
110 – léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 2 35
111 – léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 1 8
112 – psychiatrická léčebna 3 18
113 – rehabilitační ústav 1 6
119 – ostatní odborné léčebné ústavy 0 11
122 – dětská psychiatrická léčebna 1 3
129 – ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 8
130 – lázeňská léčebna 0 92
141 – dětská ozdravovna 0 4
180 – hospic 0 18
190 – další lůžkové zařízení 0 7
301 – sdružené ambulantní zařízení – velké 6 88
302 – sdružené ambulantní zařízení – malé 5 170
310 – zdravotnické středisko 4 87
312 – zařízení závodní preventivní péče 0 44
320 – ordinace praktického lékaře pro dospělé 238 4 653
321 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 97 1 929
322 – ordinace PL – stomatologa 240 5 788
323 – ordinace PL – gynekologa 62 1 293
324 – ordinace lékaře specialisty 353 8 312
340 – samostatné zařízení psychologa 18 473
341 – samostatné zařízení logopeda 10 317
350 – domácí zdravotní péče 25 558
351 – samostat. zaříz. nelékaře rehabilitační 52 1 324
352 – samostat. zaříz. nelékaře – návštěvní služba sestry 1 51
354 – zdravotní péče v ústavech sociální péče 2 199
359 – samostatné zařízení nelékaře – jiné 16 375
360 – samostatná stomatologická laboratoř 82 1 595
361 – samostatná odborná laboratoř 7 193
370 – samostatná transfuzní stanice 0 1
380 – zařízení LPS 0 12
390 – hemodialyzační středisko 0 59
398 – zařízení pro léčbu drogových závislostí 1 17
399 – ostatní ambulantní zařízení 2 105
420 – dětský domov pro děti do let 2 26
430 – dětské centrum 0 1
431 – dětský stacionář 1 24
460 – stacionář 0 15
461 – psychoterapeutický stacionář 0 17
465 – krizové centrum 0 5
476 – záchytná stanice 1 18
480 – zdravotnická dopravní služba 8 229
481 – zdravotnická zachranná služba 1 14
483 – výjezdová skupina záchranné služby 0 1
484 – další zařízení záchranné služby 0 1
485 – přeprava pacientů neodkladné péče 0 12
499 – ostatní zvláštní zdravotnická zařízení 0 7
510 – lékárna 120 2 715
511 – ústavní lékárna 0 0
521 – výdejna zdravotnických prostředků 6 218
523 – oční optika 38 675
530 – Státní ústav pro kontrolu léčiv 0 1
600 – Státní zdravotní ústav 0 1
601 – Krajská hygienická stanice 1 14
605 – zdravotní ústav 0 2
609 – další zařízení hygienické služby 0 1
950 – ostatní zdravotnická zařízení 0 37
celkem 1 413 32 080
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 1 715 3,40 42 021 4,00
zubní lékaři 308 0,60 7 541 0,70
farmaceuti 280 0,60 6 466 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 3 872 7,60 79 415 7,50
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 47,60 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 23,50 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 70,80 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 5,40 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,70 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 693 1,40 21 875 2,10
dělníci a provozní pracovníci 901 1,80 27 291 2,60
celkem pracovníci ve zdravotnictví 11 060 21,70 267 420 25,30
Průměrná hrubá mzda/plat
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E201, E301 Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč Průměrný měsíční mzda/plat celkem v Kč
lékaři a zubní lékaři 68 223 70 672
farmaceuti 37 107 41 175
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 31 686 33 927
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 29 926 30 707
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 422 33 443
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 19 466 21 348
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 32 991 29 666
pedagogičtí pracovníci x x
technicko-hospodářští pracovníci 28 926 32 875
dělníci a provozní pracovníci 17 314 18 443
celkem 32 235 34 337
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 1 920 108 048
celkové náklady 6 416 173 896
celkové výnosy 6 411 174 741
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 4 436 8,70 99 503 9,40
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 0 0,0 264 0,2
akutní lůžková péče intenzívní 204 4,0 5 519 5,2
akutní lůžková péče standardní 2 028 39,8 42 580 40,1
následná lůžková péče 252 5,0 5 184 4,9
dlouhodobá lůžková péče 1 952 38,4 24 031 22,6
celkem 4 436 87,2 77 578 73,1