Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku). Tabulkové souhrny jsou rozděleny dle hlavních tematických kapitol.

Tabulky jsou doplněny souhrnnou zprávou srovnávající ukazatele daného regionu s hodnotami celé republiky.

1. DEMOGRAFICKÉ A SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Kraj Vysočina Česká republika
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2013–2014, ČR 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 76,20 75,80
45 let 32,70 32,40
65 let 16,00 16,00
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2013–2014, ČR 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,40 81,70
45 let 38,20 37,50
65 let 19,90 19,50
Hustota zalidnění
Rok: 2014
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Počet obyvatel na km2 Počet obyvatel na km2
celkem 75 133

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Kraj Vysočina Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2014
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 981 192,4 13 633 129,5
shigelóza (A03) 1 0,2 92 0,9
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 354 69,4 2 616 24,9
spála – scarlatina (A38) 259 50,8 4 171 39,6
lymeská nemoc (A69.2) 328 64,3 3 743 35,6
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 43 8,4 410 3,9
varicella – plané neštovice (B01) 3 282 643,5 51 617 490,4
akutní hepatitida A (B15) 13 2,5 673 6,4
akutní hepatitida B (B16) 1 0,2 105 1,0
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 34 6,7 1 360 12,9
příušnice – parotitis epidemica (B26) 238 46,7 677 6,4
bakteriální meningitida NJ (G00) 5 1,0 122 1,2
Tuberkulóza
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 19 3,7 464 4,4
TBC jiná 1 0,2 50 0,5
TBC celkem 20 3,9 514 4,9
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 076 21,1 21 169 20,1
intervalová prevalence 1 055 20,7 20 489 19,5
mortalita 305 6,0 5 476 5,2
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 572 30,8 33 119 31,5
intervalová prevalence 1 521 29,8 31 823 30,2
mortalita 291 5,7 6 519 6,2
Index tělesné hmotnosti
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
BMI 25–30 (nadváha) 38,5 % 36,7 %
BMI 30+ (obezita) 23,4 % 18,7 %
BMI 25+ (obezita + nadváha) 61,9 % 55,4 %
Vysoký krevní tlak
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
muži 27,7 % 23,4 %
ženy 31,7 % 23,9 %
celkem 29,7 % 23,6 %
Kouření
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
současný kuřák 24,0 % 28,7 %
bývalý kuřák 25,1 % 19,3 %
nikdy nekouřil 50,8 % 52,0 %
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2014
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 1 300 3,8 47 700 6,7