Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 62

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zř... ... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemo... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nem... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemocnic...

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v k... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemo... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nem... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemocnic...

6. Morbidita

...zdravotnický pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemo... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nem... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemocnic...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu pé... ... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po le... ... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

... Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního v... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

7.1. Celková mortalita

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a pracovního vztahu za rok ... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a pracovního vztahu za rok 2017... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v k... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v kr... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

5.1.5 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v kra... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

4. Infrastruktura zdravotní péče

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.4 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

... Pracovníci ve zdravotnictví – celkový pře...

7. Mortalita

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a typu péče za rok 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a typu péče za rok 2017...

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

... Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a úze... ... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo...

2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

... Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a poh... ... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a kraje za rok 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a kraje za rok 201...

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z...

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z...

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) za roky 2010 až 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) za roky 2010 až 2017...

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

... Nemoci z povolání a...

2.7. Indikátory ECHI

... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a zřizovatele za rok 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a zřizovatele za rok 2017...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí pracovníci...

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

... ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

Obyvatelstvo podle zaměstnání

... demografie, zaměstnání, povolání...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

... demografie, zaměstnání, povolání...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

... nově hlášených nemocí z povolání (NzP) a ohrožení NzP v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu NzP a pět...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

...Pracovníci ve zdravotnictví (přepočtené úvazky) podle zřizovatele za rok 2017...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

...Pracovníci ve zdravotnictví (přepočtené úvazky) podle typu péče v krajích za rok 2017...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

Počty pracovníků ve zdravotnictví

... pracovníci...

Zdroje dat

... ČR (A) Ambulantní péče (E) Pracovníci a ekonomika (L) Lůžková péče (T) Přístrojové vybavení (V) Péče o cizince ... ... (NRKN) Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) Národní registr úrazů (...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... zaměstanavatelé a smluvní pracovníci - fyzické osoby a přepočtené poč...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

...Pracovníci ve zdravotnictví (přepočtené úvazky) podle pracovního vztahu v krajích za rok 2...