Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 39

7.1. Celková mortalita

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a pracovního vztahu za rok ... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a pracovního vztahu za rok 2017... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zř... ... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemo... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nem... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu pé... ... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po le... ... Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

... Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního v... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v k... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemo... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nem... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n...

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v kr... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v k... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

6. Morbidita

...zdravotnický pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nemo... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé nem... ... pracovník, pracovníci, povolání, zřizovatelé n...

5.1.5 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v krajích

... Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v kra... ...zdravotnický pracovník, pracovníci, ... ... pracovník, pracovníci,... ... pracovník, pracovníci, povolání...

4. Infrastruktura zdravotní péče

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.4 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

...zdravotnický pracovník, pracovníci, odměňování, plat... ... pracovník, pracovníci, odměňování, pla...

7. Mortalita

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a typu péče za rok 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a typu péče za rok 2017...

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

... Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a úze... ... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo...

2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

... Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a poh... ... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a kraje za rok 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a kraje za rok 201...

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z...

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

... nově hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu nemocí z...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) za roky 2010 až 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) za roky 2010 až 2017...

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

... Nemoci z povolání a...

2.7. Indikátory ECHI

... z povolání, povolání, zaměstnání, nemo...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

... Pracovníci ve zdravotnictví – celkový pře...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí pracovníci...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

... ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

... demografie, zaměstnání, povolání...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a zřizovatele za rok 2017... ... ve zdravotnictví podle povolání (přepočtené úvazky) a zřizovatele za rok 2017...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

... demografie, zaměstnání, povolání...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

... nově hlášených nemocí z povolání (NzP) a ohrožení NzP v daném roce dle pohlaví, kapitol seznamu NzP a pět...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

...Pracovníci ve zdravotnictví (přepočtené úvazky) podle typu péče v krajích za rok 2017...

Počty pracovníků ve zdravotnictví

... pracovníci...

Zdroje dat

... ČR (A) Ambulantní péče (E) Pracovníci a ekonomika (L) Lůžková péče (T) Přístrojové vybavení (V) Péče o cizince ... ... (NRKN) Národní registr nemocí z povolání (NRNP) Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) Národní registr úrazů (...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... zaměstanavatelé a smluvní pracovníci - fyzické osoby a přepočtené poč...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

...Pracovníci ve zdravotnictví (přepočtené úvazky) podle pracovního vztahu v krajích za rok 2...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

...Pracovníci ve zdravotnictví (přepočtené úvazky) podle zřizovatele za rok 2017...