Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 90

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

...vybavení, přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezo... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonanční tomo... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonanční tomografie, tomografie emisn... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonanční tomografie, tomografie emisní poč... ... zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonanční tomografie, tomografie emisní poč... ... prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonanční tomografie, tomografie emisní poč... ... prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonanční tomografie, tomografie emisní ... ... RTG, magnetická rezonanční tomografie, tomografie emisní počítačová...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

... Přístrojové vybavení zdravotnických ... ... Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení... ... ostatních lůžkových zařízení členěné podle zřizovatele v r. 2014 za kraj Vys... ...vybavení, přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezo... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, oza... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, ozařovače, nu... ... zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, ozařovače, nukleární medi... ... prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, ozařovače, nukleární medi...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... hospodaření ostatních lůžkových zařízení podle druhu zdravotní péče v r. 2014 za kraj Vy... ...vybavení, přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezo... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, oza... ... přístroje, zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, ozařovače, nu... ... zdravotnické prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, ozařovače, nukleární medi... ... prostředky, zařízení, radiologie, RTG, magnetická rezonance, CT, ultrasonografy, ozařovače, nukleární medi...

4.6. Přístrojové vybavení

... Přístrojové vybavení... ... ostatních lůžkových zařízení podle druhu zdravotní péče v r. 2014 za kraj Vy...

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

... ostatních lůžkových zařízení podle druhu zdravotní péče v r. 2014 za kraj Vy...

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

... ostatních lůžkových zařízení členěné podle zřizovatele v r. 2014 za kraj Vys...

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... přístrojové vybavení zdravotnických zařízení k 31. 12.... ... přístrojové vybavení zdravotnických zařízení k 31....

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

... Celkový přehled zdravotnických zařízení... ... zařízení...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

... Počet zdravotnických zařízení podle... ... zařízení...

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

... Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu... ... fond, lůžková zařízení,...

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

... Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu... ... fond, lůžková zařízení, lůžka, l...

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

... Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu... ... fond, lůžková zařízení...

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

... Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu... ... fond, lůžková zařízení,...

Počty zdravotnických zařízení

... zdravotnických zařízení... ... zařízení...

4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

... Počet zdravotnických zařízení v... ... zařízení...

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

... Přehled zdravotnických zařízení...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

... mellitu podle sídla zdravotnického zařízení...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

... mellitu podle sídla zdravotnického zařízení...

6.1.27 Otravy

... lůžkové péče podle druhu zařízení a typu...

9. Preventivní programy

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

Nápověda

Narození a zemřelí do 1 roku věku

8.2. Hospitalizační mortalita

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

1.7. Socioekonomické ukazatele

... a kraje sídla zdravotnického zařízení, stav k 31. 12. daného ...

8. Hospitalizace

... na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg T36-T65...

Ukazatele potratovosti

Výskyt vrozených vývojových vad

12. Dostupnost péče

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

4.4. Zdravotnická záchranná služba

... fond, lůžková zařízení,...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

... na odděleních zdravotnických zařízení, dg...

4.2. Lůžková péče

... zařízení...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg S06...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg V01-V89...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... na odděleních zdravotnických zařízení, dg...

12.1. Indikátory dostupnosti péče

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

... hospodaření ostatních lůžkových zařízení podle druhu zřizovatele v r. 2014 za ČR c...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

... na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg S00-T98...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... zdravotnických zařízení...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... zařízení podle kategorií ...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... na odděleních zdravotnických zařízení, dg...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... zařízení po...

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

... fond, lůžková zařízení...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... na odděleních zdravotnických zařízení, dg...

Počet lůžek podle typu péče

... zdravotnická zařízení...

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

... zdravotnická zařízení...

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

... fond, lůžková zařízení, lůžka, l...

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

... a závazky ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele celkem a po 30 dnech od zdanitelného plnění v r. 2014 za kra...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

... ostatních lůžkových zařízení členěná podle zřizovatele v r. 2014 za ČR celk...

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

... ostatních lůžkových zařízení členěná podle zřizovatele v r. 2014 za kraj Vys...

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

... fond, lůžková zařízení...

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

... fond, lůžková zařízení, lůžka, l...

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

... fond, lůžková zařízení,...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

Zdroje dat

... Lůžková péče (T) Přístrojové vybavení (V) Péče o cizince Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví ...

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

... a kraje sídla zdravotnického zařízení, stav k 31. 12. daného ...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

... fond, lůžková zařízení,...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a po... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

... zdravotnická zařízení...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

... zdravotnická zařízení...

Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

... zdravotnická zařízení...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... na odděleních zdravotnických zařízení, dg...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a po... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a po... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

Úvod

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... dle kategorií a skupin a druhu zařízení...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... zařízení dle jednotlivých ...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení v r. 2014 a kraj...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení v r. 2014 za kraj...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg. V01–V89...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice a fakultní nemocnice), dg. T36–T65...