Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 46

2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

... Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a v... ...užívání tabáku, kouření, těhotenství, těhotné ženy, maternofetální výměna látek, rizikové fakt... ... tabáku, kouření, těhotenství, těhotné ženy, maternofetální výměna látek, rizikové faktory... ... tabáku, kouření, těhotenství, těhotné ženy, maternofetální výměna látek, rizikové faktory... ... tabáku, kouření, těhotenství, těhotné ženy, maternofetální výměna látek, rizikové fakto... ... kouření, těhotenství, těhotné ženy, maternofetální výměna látek, rizikové ... ... ženy, maternofetální výměna látek, rizikové faktory...

Kouření

...Kouření... ...užívání tabáku, kouření, rizikové faktory, kouření tabáku, kouření cigaret, tabák, primární pr... ... tabáku, kouření, rizikové faktory, kouření tabáku, kouření cigaret, tabák, primární prevence, ž... ... tabáku, kouření, rizikové faktory, kouření tabáku, kouření cigaret, tabák, primární prevence, životní styl, dotaz...

2.7.11 Kouření

... Kouření... ...užívání tabáku, kouření, rizikové faktory, kouření tabáku, kouření cigaret, tabák, primární pr... ... tabáku, kouření, rizikové faktory, kouření tabáku, kouření cigaret, tabák, primární prevence, ž... ... tabáku, kouření, rizikové faktory, kouření tabáku, kouření cigaret, tabák, primární prevence, životní styl, dotaz...

3. Ekonomické ukazatele

...těhotenství, těhotné ženy, prenatální péče, trimes... ... těhotné ženy, prenatální péče, tri...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

... Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku žen... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková s...

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

...těhotenství, těhotné ženy, prenatální péče, trimes... ... těhotné ženy, prenatální péče, tri...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... předchozích porodů, umělých přerušení těhotenství a samovolných potratů v kraji Vysočina v roce 20...

2.7.10 Vysoký krevní tlak

... rizikové faktory, krevní tlak, tlak krve, ...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

Vysoký krevní tlak

... rizikové faktory, krevní tlak, tlak krve, ...

Index tělesné hmotnosti

... tělesná hmotnost, nadváha, hubenost, rizikové faktory...

2.7.9 Index tělesné hmotnosti

... tělesná hmotnost, nadváha, hubenost, rizikové faktory...

1.4.22 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... Screening v I. trimestru těhotenství... ... věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství,...

1.4.23 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných potratů

... Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných pot... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

... Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.7 Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... počtu předchozích umělých přerušení těhotenství... ... statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství,...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... počtu předchozích umělých přerušení těhotenství... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

... Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UP... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů

... Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích po... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,...

1.4.21 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích porodů

... Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích po... ... statistika, mimoděložní těhotenství,...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

1.4.10 Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... počtu předchozích umělých přerušení těhotenství... ... potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství...

1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů

... Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných pot... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

... diagnostika plodu a další vývoj těhotenství... ... diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, ...

1.4.18 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porodů

... Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porod... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,...

Ukazatele potratovosti

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství výstup v PDF... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.19 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT

... Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

1.4.20 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potratů

... Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potrat... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

2. Ukazatele zdravotního stavu

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

1.4.1 Potraty podle druhu a způsobu provedení

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

1.4.8 Potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

... potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství,...

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

... prvního ultazvukového vyšetření v těhotenství, počet a podíl z celkového počtu rod...

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

... rodiček užívajících tabák v těhotenství podle věku a bydliště, absolutní počty a přepočet na 1 000 rodiče...

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,...

Výskyt vrozených vývojových vad

... novorozenec, prenatální diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, fétus výstup v PD... ... novorozenec, prenatální diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, ...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9