Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 87

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory dělohy, nádory děložního čípku, incid... ... dělohy, nádory děložního čípku,... ... dělohy, nádory děložního čípku, incidence...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... Národní screeningové centrum, nádory děložního čípku, nádory děložního hrdla, plošný screening výstup v PDF... ... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná... ... screeningové centrum, nádory děložního čípku, nádory děložního hrdla, plošný scree...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, preva... ... dělohy, nádory děložního čípku,...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v PDF... ... postupy. Klíčová slova:nádory dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v ... ...nádory dělohy, nádory děložního čípku, morta... ... dělohy, nádory děložního čípku,...

9.3. Další screeningové programy

...nádory děložního čípku, plošný s...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

...nádory dělohy, nádory děložního čípku, morta... ... dělohy, nádory děložního čípku,...

9.2.4 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) celkem

...nádory děložního čípku, plošný s...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ...nádory dělohy,... ... dělohy, incidence...

9.2.5 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53) ve věkové skupině 25-59 let

...nádory děložního čípku, plošný s...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

...nádory dělohy,...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, incidence...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Incidence – všechny zhoubné novotvary (C0... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... incidence...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (C43... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, incidence...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... Incidence – mezoteliom (... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, incidence...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, incidence...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... okresy). Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, incidence...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... prostaty, incidence...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, incidence...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

...incidence,...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, incidence...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... orgány ženské - nádory, incidence...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... močového měchýře, incidence...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... Výstupy jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Nár... ... incidence, prevalence,...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... hematologické nádory, incidence...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... Incidence – mozková mr... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ... pneumologie, incidence,...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... Incidence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence,...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

8.1. Hospitalizace – základní údaje

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

6.1. Incidence dle diagnóz

... Incidence dle...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

... Incidence diabetu...

2.4.2 Mozková mrtvice

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ... ... poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AI...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

...Incidence astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

1.1. Obyvatelstvo

... mozková příhoda, incidence...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

7.4. Místo úmrtí

...Incidence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

2.4. Další onemocnění

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...Incidence astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

... myokardu, incidence...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

...Incidence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a standardizovaně na počet oby...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

...Incidence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 10 000 oby...