Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 75

2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

... Vybrané infekční nemoci podle... ... Vybrané infekční nemoci podle bydliště... ...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,... ... infekční nemoci, bydliště...

2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

... pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

Infekční onemocnění

...infekce, infekční nemoci, b... ... infekční nemoci,... ... infekční nemoci, bydliště...

1.6. Zemřelí

... nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydliště v době první diagnózy HI... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,...

2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

... případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště... ... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, A... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce,...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové sku... ... přenosné nemoci, infekce, infekční nemoci, HIV infekce, AIDS, věkové s...

2.3. Diabetes mellitus

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

Tuberkulóza

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

Hlášené případy pohlavních nemocí

... a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57). Datové ... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, gonorea výstup v P... ... přenosné nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, go... ... nemoci, pohlavní nemoci, infekce, infekční nemoci, syfilis, kapavka, gonokoková infekce, ...

2.2. Infekční onemocnění

Hlášené případy tuberkulózy

... recidivy. Klíčová slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v PD... ... slova:tuberkulóza, infekce, infekční nemoci výstup v ... ... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... infekce, infekční n... ... infekce, infekční nemoci...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg.... ...infekční nemoci,...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

...infekce, infekční nemoci, virová he... ... infekční nemoci, virová ...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ...

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

... podle místa bydliště...

2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

... Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a...

1.5.5 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

... úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ...infekční nemoci,...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a ka...

2.6. Nemoci z povolání a invalidita

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol ...

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

2.7. Indikátory ECHI

2.4.2 Mozková mrtvice

... diagnostických skupin a podle kraje bydliště...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

... druhu, způsobu provedení a okresu bydliště ženy, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věku...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

... diagnostických skupin a podle kraje bydliště...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydliště v době první diagnózy HI...

3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

... tabák v těhotenství podle věku a bydliště, absolutní počty a přepočet na 1 000 rod...

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg....

Zdroje dat

... zdraví Informační systém infekční nemoci (IS IN) Registr pohlavních nemocí (RPN) Registr tuberkulózy (R...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

2.7.3 Chronická nemocnost

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... infekce, AIDS,...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... případů virové hepatitidy dle bydliště...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... případů virové hepatitidy dle bydliště...

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydliště v době první diagnózy HI...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... nebo trvalým pobytem v ČR podle místa bydliště v době první diagnózy HI...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)