Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 89

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac... ... struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac... ... zdravotnická zařízení, přemístění pacientů...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... Hospitalizace – migrace p... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... Případy hospitalizace cizinců a ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

Případy hospitalizace podle místa hospitalizace

... hospitalizace podle místa ... ...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MK... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

9. Preventivní programy

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8. Hospitalizace

... Hospitalizace... ... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

8.2. Hospitalizační mortalita

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

11. Mobilita a migrace pacientů

12. Dostupnost péče

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... Hospitalizace – základní úda... ... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

12.1. Indikátory dostupnosti péče

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

4.4. Zdravotnická záchranná služba

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

...hospitalizace, zdravotnická ... ... zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.1.3 Počet zdravotnických zařízení v čase

...zdravotnická zařízení...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg T36-T...

4.2. Lůžková péče

...zdravotnická zařízení...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg V01-V...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o ...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S06...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S00-T...

Počet lůžek podle typu péče

... zdravotnická zařízení...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 ... ...hospitalizace, délka pobytu, věková st...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

... zdravotnická zařízení...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení, dg S72...

4.2.6 Využití lůžkové kapacity podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60–X84), absolutně a na 100 0...

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

... ukončených případů hospitalizace v důsledku nedokonaného pokusu o sebevraždu (dg. X60-X84), absolutně a na 100 t...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... ukončených případů hospitalizace na odděleních zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocn...

6.1.27 Otravy

4.6. Přístrojové vybavení

1.7. Socioekonomické ukazatele

Analýzy a publikace

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)