Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 191

3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči... ... zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na ... ... zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči...

3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči... ... zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na ... ... zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči...

6.1. Incidence dle diagnóz

...ekonomika zdravotnictví, finanční h... ... zdravotnictví, finanční hospodaření...

3.4. Platy a mzdy ve zdravotnictví

...ekonomika zdravotnictví, finanční h... ... zdravotnictví, finanční hospodaření...

3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční h... ... zdravotnictví, finanční hospodaření...

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční h... ... zdravotnictví, finanční hospodaření...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

Ekonomické ukazatele – hospodaření

3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční h... ... zdravotnictví, finanční hospodaření...

3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční h... ... zdravotnictví, finanční hospodaření...

5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

3.2. Hospodaření poskytovatelů zdravotní péče

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

4.2.8 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek v krajích

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

4.2.7 Počet lůžek na lékaře podle typu lůžek po letech

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

4.2.1 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek po letech

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

Průměrná hrubá mzda/plat

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

Počty pracovníků ve zdravotnictví

5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

3.4.4 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a typu péče

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

5.1.5 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií pracovníků v krajích

3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

O portálu

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

7. Mortalita

7.1. Celková mortalita

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

Zdroje dat

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

Odkazy

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

Úvod

Nápověda

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

4.2.11 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek v krajích

4.2.9 Počet lůžek na lékaře podle druhu zařízení a typu lůžek

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

4.2.10 Počet lůžek na SPBD podle typu lůžek po letech

4.2.12 Počet lůžek na SPBD podle druhu zařízení a typu lůžek

Rejstřík použitých klíčových slov

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

2.2. Infekční onemocnění

1.3. Populační projekce

1.2.6 Zemřelí celkem

7.4. Místo úmrtí

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

8.2. Hospitalizační mortalita

8. Hospitalizace

2. Ukazatele zdravotního stavu

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

2.7. Indikátory ECHI

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

1.1.5 Index stáří

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

8.1. Hospitalizace – základní údaje

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

2.7.11 Kouření

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

1.4.3 Potraty podle věku ženy

2.7.10 Vysoký krevní tlak

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

1.2.3 Narození celkem podle vitality

2.7.3 Chronická nemocnost

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

Populační projekce

2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

Mortalita - nehody (V01–X59)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

6.1.30 Živě narození podle porodní hmotnosti

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Mortalita - ostatní příčiny

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Celková mortalita

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Mortalita – pády (W00–W19)

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkem

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

Hlášené případy tuberkulózy

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

Věková struktura obyvatelstva

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Ukazatele potratovosti

Hlášené případy pohlavních nemocí

Analýzy a publikace