Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 16

Ekonomické ukazatele – hospodaření

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

...ekonomika, finanční řízení, rozpočty, zdravotní pojišt... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní p... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní ...

6.1. Incidence dle diagnóz

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.4. Platy a mzdy ve zdravotnictví

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.2.5 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.2.1 Náklady podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči...

3.2.3 Výnosy podle druhu zdravotní péče po letech

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

3.2.2 Náklady podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční hospodaření, náklady na péči...

3.2.4 Výnosy podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

...ekonomika zdravotnictví, finanční ho...

Průměrná hrubá mzda/plat

...ekonomika, mzdy a...

Narození a zemřelí do 1 roku věku

O portálu

Ukazatele potratovosti

Výskyt vrozených vývojových vad

Zdroje dat

... Ambulantní péče (E) Pracovníci a ekonomika (L) Lůžková péče (T) Přístrojové vybavení (V) Péče o cizince ...