Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 188

9.2. Screeningové programy v onkologii

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt...

Celková mortalita

... mortalita... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v PD... ... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... Celková mortalita v krajích a ... ...demografická statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

... Mortalita dle příčin úm... ...demografická statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

8.2. Hospitalizační mortalita

... Hospitalizační mortalita... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... Celková mortalita; ECHI... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtno... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

...demografická statistika, potrat, věková s... ... statistika, potrat, věková struktura...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

...demografická statistika, potrat spontánní, věková str... ... statistika, potrat spontánní, věková struktura...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura... ... potencionální podpory. Klíčová slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

...demografická statistika, mortalita, smrt,... ... statistika, mortalita, smrt,... ... statistika, mortalita, smrt,...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko... ... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko... ... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktur... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol M... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

9. Preventivní programy

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECH... ...smrt...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

...mortalita, perinatální s... ... perinatální smrt...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...mortalita, kojenec, smrt,... ... kojenec, smrt,...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

Populační projekce

... statistický úřad Klíčová slova:demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika ... ... fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika výs... ...demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... délka pobytu, věková struktura...

1.1.3 Naděje dožití

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

...smrt...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...smrt...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...smrt...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... nemoci, smrt...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... a nehody, rány a poranění, otrava, smrt...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal... ... délka života, demografické tabulky, mortalita, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalit...

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.4. Potraty

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.3. Populační projekce

...demografická statistika, demografie, hustota...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst...

Počet obyvatel k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

... nemoc, smrt...

2. Ukazatele zdravotního stavu

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ...

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota...

Živě narození

...demografická statistika, narození živého dí...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

1.1.5 Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

7.3. Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI

... Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI... ...mortalita...

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, potrat,...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.2.3 Narození celkem podle vitality

...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

1.4.8 Potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...demografická statistika, narození živého dítěte, věk matky...

1.5.2 Živě narození podle pohlaví

...demografická statistika, narození živého dí...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...demografická statistika, narození dítěte, věk mat...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

7. Mortalita

... Mortalita...

1.4.1 Potraty podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.9 Samovolné potraty podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, potrat spontánní, p...

1.5.7 Živě narození v a mimo manželství

...demografická statistika, porod,...

1.5.1 Narození celkem podle pohlaví

...demografická statistika, narození ...

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.5.5 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

1.4.7 Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.11 Samovolné potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat...

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

Průměrný věk matky

...demografická statistika, věk ...

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

7.1. Celková mortalita

... Celková mortalita...

1.4.21 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, mimoděložní těhotenství, poro...

1.4.10 Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhot...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.18 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.23 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.22 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst...

1.4.19 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.20 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

Narození a zemřelí do 1 roku věku

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu výstup v PDF... ...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

Mortalita - ostatní příčiny

...Mortalita - ostatní ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ...mortalita...

Ukazatele potratovosti

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod... ...demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... Mortalita – onemocnění ledvin (N0... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... ledvin, mortalita...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... Mortalita – onemocnění jater (K7... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... jater, mortalita...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... nemoci, mortalita...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... Mortalita – diabetes mellitus (... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... mellitus, mortalita...

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... Mortalita – ostatní př... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ...mortalita...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... Mortalita – astma (dg. J... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... mortalita, pneumologie,...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... pádem, mortalita...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... infekce, AIDS, mortalita...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nehody, mortalita...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... žaludku, mortalita...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... Mortalita – respirační onemocnění (J00–... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dýchacího systému, mortalita...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... nemoc, demence, mortalita...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn... ... poruchy, mortalita...

Mortalita – pády (W00–W19)

...Mortalita – pády (W... ... a postupy. Klíčová slova:úrazy pádem, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... pádem, mortalita...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

...Mortalita – dopravní nehody (V... ... slova:dopravní nehody, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nehody, mortalita...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chr... ... trávicího systému, mortalita...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... prostaty, mortalita...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... kůže, melanom, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

...Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C1... ... slova:nádory žaludku, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... žaludku, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

...Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C... ... slova:nádory prostaty, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... prostaty, mortalita...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

...Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43... ... slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... kůže, melanom, mortalita...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... obstrukční plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

...Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18... ... slova:nádory tlustého střeva, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... tlustého střeva, mortalita...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

...Mortalita cévních nemocí mozku (I... ... slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn... ... poruchy, mortalita...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

...Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B... ... slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoci, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

...Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u že... ... slova:nádory prsu, ženy, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... prsu, ženy, mortalita...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... Mortalita – úrazy, otravy (S... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde... ... nemoci, mortalita...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

...Mortalita nemocí trávicí soustavy (K... ... slova:nemoci trávicího systému, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... trávicího systému, mortalita...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... sebepoškozování, mortalita...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

...Mortalita ischemických nemocí srdečních (I2... ... slova:ischemická choroba srdeční, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch... ... choroba srdeční, mortalita...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

...Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)... ... slova:kardiovaskulární nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde... ... nemoci, mortalita...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

...Mortalita – zhoubné novotvary (C... ... slova:zhoubné nádory, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... nádory, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoci, mortalita...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zh... ... nádory, mortalita...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... násilí, mortalita...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... prsu, ženy, mortalita...

Mortalita - nehody (V01–X59)

...Mortalita - nehody... ... slova:úrazy a nehody, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho... ... a nehody, mortalita...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

...Mortalita onemocnění ledvin (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci ledvin, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... ledvin, mortalita...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

...Mortalita onemocnění jater (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci jater, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... jater, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

...Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)... ... slova:leukemie, hematologické nádory, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

...Mortalita diabetu mellitu... ... slova:diabetes mellitus, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... mellitus, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C3... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch... ... choroba srdeční, mortalita...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

...Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poru... ... zdraví, mortalita...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

...Mortalita respiračních onemocnění (J0... ... slova:nemoci dýchacího systému, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dýchacího systému, mortalita...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... tlustého střeva, nádory konečníku, mortalita...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho... ... a nehody, mortalita...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

...Mortalita - úrazy a otravy ... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

...Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G... ... slova:neurodegenerativní nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoci, mortalita...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

...Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30,... ... slova:Alzheimerova nemoc, demence, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoc, demence, mortalita...

7.4. Místo úmrtí

... násilí, mortalita...

8. Hospitalizace

...mortalita,...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkolo... ... incidence, prevalence, mortalita...

11. Mobilita a migrace pacientů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt...

2.4.2 Mozková mrtvice

... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... Smrtelná předávkování drog... ...mortalita, poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence, mortalita...

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

...mortalita,...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... myokardu, mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence, výs...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

Analýzy a publikace