Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 144

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

... obyvatelstva (věk 15+... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdě... ... populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdě...

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

... nezaměstnanost (věk 15+... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura ... ... a podíl obyvatel v 5-letých věkových kategoriích k 1.7. a k 3... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

...Věkové kategorie obyvatelstva k 1. ... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

...Věkové skupiny obyvatelstva k 1. ... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

1.4. Potraty

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační d... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační d...

1.1.5 Index stáří

... seniorů ve věku 65+ na 100 dětí ve věku 0–14 let... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a o... ... a podíl obyvatel ve věkových kategoriích k 3... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

... osob ve věku 80+ v... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

Počet obyvatel k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d... ... statistika, populace, populační charakteristiky, d... ... statistika, populace, populační charakteristiky,... ... populace, populační charakteristiky, demografie...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační d... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační d...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura ... ... potencionální podpory. Klíčová slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ... slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v P... ... populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v P... ... obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel p... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

... Zastoupení osob ve věku 80+ v... ... osob ve věku 80+ v populaci absolutně a v ... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populační charakteristiky, demografie, věk...

2. Ukazatele zdravotního stavu

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické fakt... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické fa... ... populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické fa...

1.3. Populační projekce

...demografická statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota populace... ... statistika, demografie, hustota...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, po... ... populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, po...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

... obyvatel ČR ve věku 15 let a více podle pohlaví podle Výběrového šetření pracovních sil - roční pr... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie,... ... populace, populační charakteristiky, demografie,...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

... struktura obyvatel ČR ve věku 15 let a více podle pohlaví podle Výběrového šetření pracovních sil - roční pr... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdě... ... populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdě...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo... ... statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, po... ... populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, po...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst... ... demografie, populační dynamika, růst populace, migrace... ... – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst populace, migrace li...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst... ... demografie, populační dynamika, růst populace, migrace... ... – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst populace, migrace li...

Populační projekce

... statistický úřad Klíčová slova:demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ... pod tuto hodnotu, početní stav populace nabývá tendenci k dlouhodobému snižování. Hrubá míra úmrtnosti: Počet zemřelých... ... plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika výstup v PD... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika výstup v PD... ... období zůstaly hodnoty plodnosti podle věku na úrovni období, ze kterých se úhrnná plodnost počítá. Dosahuje-li úhrnná plo... ...demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ... fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn... ... plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační d... ... populace, populační charakteristiky, demografie, populační d...

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota populace... ... statistika, demografie, hustota...

Průměrný věk matky

... věk... ...demografická statistika, věk ... ... statistika, věk...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota... ... statistika, demografie, hustota populace... ... statistika, demografie, hustota...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

... Živě narození podle věku... ... a vybraných diagnostických skupin a věkových skupiny, pouze ... ...demografická statistika, narození živého dítěte, věk matky... ... statistika, narození živého dítěte, věk...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

... Narození celkem podle věku... ...demografická statistika, narození dítěte, věk mat... ... statistika, narození dítěte, věk...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... tisíco obyvatel standardní evropské populace... ...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

... 100 000 obyvatel standardní evropské populace... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

... kojenec, smrt, věk...

9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

... vrozené vady, novorozenec, gestační věk...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

9.2. Screeningové programy v onkologii

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

Živě narození

...demografická statistika, narození živého dí...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

...demografická statistika, mortalita,...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

...demografická statistika, mortalita,...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

...demografická statistika, mortalita, smrt,...

1.1.3 Naděje dožití

... (počet let, které jedinci v daném věku zbývají prožít za předpokladu zachování stávajících úmrtnostních podmínek)... ...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

... Potraty podle věku... ... a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věk... ...demografická statistika, potrat, věková s... ... statistika, potrat, věková ...

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

... narozených podle věku, matky, vitality a pohlaví dítěte, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen v přís... ...demografická statistika, potrat,...

1.2.3 Narození celkem podle vitality

... a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věku a 1 000... ...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

1.4.8 Potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

... Samovolné potraty podle věku... ...demografická statistika, potrat spontánní, věková str... ... statistika, potrat spontánní, věková ...

1.5.2 Živě narození podle pohlaví

...demografická statistika, narození živého dí...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.4.1 Potraty podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.9 Samovolné potraty podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, potrat spontánní, p...

1.5.7 Živě narození v a mimo manželství

...demografická statistika, porod,...

1.5.1 Narození celkem podle pohlaví

...demografická statistika, narození ...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... Specifická úmrtnost podle věkových ... ... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 tis. o... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

... podle druhu, způsobu provedení a věku, absolutně a v přepočtu na 1 000 žen v příslušné věkové skupině... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

... dožití (v letech) u mužů ve věk... ...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

... dožití (v letech) u žen ve věk... ...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

... počet a podíl zemřelých do 1 roku věku na 1 000 živě narozených podle pohlaví a stáří ve dnech... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.5.5 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

1.4.7 Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 000 o... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.11 Samovolné potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

... struktura obyvatel ČR ve věku 15 let a více podle pohlaví podle Výběrového šetření pracovních sil – roční pr... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

... jiné legální UPT) podle věku... ...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktur... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková ...

1.4.21 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, mimoděložní těhotenství, poro...

Celková mortalita

... pravidly a postupy. Klíčová slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v PD... ... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

1.4.10 Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhot...

1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů

... obyvatel ČR ve věku 15 let a více podle pohlaví podle Výběrového šetření pracovních sil – roční pr... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

... a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věk... ...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.18 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod...

1.4.23 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.22 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

... její podíl na celkové naději dožití ve věku 0 a 65... ...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.4.19 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho...

1.4.20 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote...

Narození a zemřelí do 1 roku věku

... a zemřelí do 1 roku věk... ... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu výstup v PDF... ... porodnosti a úmrtnosti dětí do 1 roku věku v České republice a v Kraji Vysočina. Uvedené ukazatele pojednávají o počtu na... ...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

Ukazatele potratovosti

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod... ...demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod...

Screeningový program karcinomu prsu (C50)

... program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časnýc...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita, ...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časnýc...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časnýc...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita - ostatní příčiny

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... a v přepočtu na 1 000 žen fertilního věku daného ...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

Mortalita – pády (W00–W19)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita - nehody (V01–X59)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...

Analýzy a publikace

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

... počtů na 100 000 obyvatel a věkově standardizovaných měr. Z důvodu stability výsledků a eliminace poten...