Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 170

1.4.5 Umělá přerušení těhotenství (miniinterrupce, jiné legální UPT) podle věku ženy

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktur... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktu... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková s... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura...

1.4.23 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.2 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle důvodu ukončení

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.22 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.16 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.1 Potraty podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,...

1.4.14 Miniinterrupce podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.20 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhote... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

1.4.18 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,...

1.4.19 Umělá přerušení těhotenství (UPT) ze zdravotních důvodů podle počtu předchozích UPT

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těho... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těh... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství...

Ukazatele potratovosti

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod... ... statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství výstup v PDF... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství výstup v PDF... ...demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimod... ... statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.12 Miniinterrupce podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství,...

1.4.7 Potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, potrat, umělé ukončení těhotenství,...

1.4.10 Samovolné potraty podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhot... ... statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství...

1.4.8 Potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství, porod... ... statistika, potrat spontánní, umělé ukončení těhotenství,...

1.4.4 Samovolné potraty podle věku ženy

...demografická statistika, potrat spontánní, věková str... ... statistika, potrat spontánní, věková struktura...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.4.21 Ukončení mimoděložního těhotenství podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, mimoděložní těhotenství, poro...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.4.3 Potraty podle věku ženy

...demografická statistika, potrat, věková s... ... statistika, potrat, věková struktura...

9.2. Screeningové programy v onkologii

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura... ... potencionální podpory. Klíčová slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Celková mortalita

... pravidly a postupy. Klíčová slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v PD... ... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

9. Preventivní programy

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova...

8.2. Hospitalizační mortalita

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor...

1.4.6 Potraty podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, potrat,...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

1.4.9 Samovolné potraty podle počtu předchozích porodů

...demografická statistika, potrat spontánní, p...

9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

1.4.11 Samovolné potraty podle počtu předchozích samovolných potratů

...demografická statistika, potrat...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... délka pobytu, věková struktura...

3. Ekonomické ukazatele

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.4. Potraty

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.3. Populační projekce

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst...

Počet obyvatel k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina – charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růst...

4.2.2 Kapacity lůžkové péče podle typu lůžek v krajích

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Věkové skupiny obyvatelstva k 1. 7.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

2. Ukazatele zdravotního stavu

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ...

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota...

Živě narození

...demografická statistika, narození živého dí...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

1.1.5 Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

...demografická statistika, mortalita,...

3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

...demografická statistika, mortalita,...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

...demografická statistika, mortalita, smrt,...

3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

1.1.3 Naděje dožití

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.2.3 Narození celkem podle vitality

...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...demografická statistika, narození živého dítěte, věk matky...

1.5.2 Živě narození podle pohlaví

...demografická statistika, narození živého dí...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...demografická statistika, narození dítěte, věk mat...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

1.5.7 Živě narození v a mimo manželství

...demografická statistika, porod,...

1.5.1 Narození celkem podle pohlaví

...demografická statistika, narození ...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.5.5 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

Průměrný věk matky

...demografická statistika, věk ...

Výskyt vrozených vývojových vad

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Narození a zemřelí do 1 roku věku

... – ECHI ukazatelů. Klíčová slova:demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu výstup v PDF... ...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu...

Populační projekce

... statistický úřad Klíčová slova:demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d... ...demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, d...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

Mortalita - ostatní příčiny

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

Mortalita – pády (W00–W19)

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Mortalita - nehody (V01–X59)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

Analýzy a publikace

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)