Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 69

7. Mortalita

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... Prevalence CHOPN (J40–J44, J... ...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

2.7.3 Chronická nemocnost

CHOPN (J40–J44)

...chronická obstrukční plicní nemoc,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... chronická obstrukční plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,... ... plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... a postupy. Klíčová slova:astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v ... ... chronická obstrukční plicní nemoc,...

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ... pneumologie,... ... pneumologie, prevalence...

2.2. Infekční onemocnění

3.2. Hospodaření poskytovatelů zdravotní péče

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... chronická obstrukční plicní nemoc,...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

... Prevalence – mozková mr... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, prevalence...

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... Prevalence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, prevalence...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, prevalence...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... Intervalová prevalence – mezoteliom (... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, prevalence...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, prevalence...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... pneumologie, incidence,...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, prevalence...

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... močového měchýře, prevalence...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, prevalence...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... orgány ženské - nádory, prevalence...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C5... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, prevalence...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, prevalence...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C0... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prevalence...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prostaty, prevalence...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, prevalence...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, prevalence...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... hematologické nádory, prevalence...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

3. Ekonomické ukazatele

6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

... Prevalence diabetu...

Astma (J45–J46)

... pneumologie...

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

... Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v pop...

7.3. Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... Intervalová prevalence dle...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohl...

2.7.9 Index tělesné hmotnosti

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

8.2. Hospitalizační mortalita

...Prevalence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a na 1 000 o...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkologický regist... ... incidence, prevalence,...

2.4.2 Mozková mrtvice

... cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... jícnu, prevalence...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... mortalita, pneumologie,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... prevalence užití nelegálních drog v populaci podle pohlaví a věkových skupin (v %)...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

... hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2016, v %...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...Prevalence astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 1 000 oby...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...