Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 36

7. Mortalita

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,...

2.7.3 Chronická nemocnost

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

CHOPN (J40–J44)

...chronická obstrukční plicní nemoc,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie,...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

...chronická obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... chronická obstrukční plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,... ... plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... a postupy. Klíčová slova:astma, chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v ... ... chronická obstrukční plicní nemoc,...

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

2.2. Infekční onemocnění

3.2. Hospodaření poskytovatelů zdravotní péče

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... chronická obstrukční plicní nemoc,...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... pneumologie, incidence,...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... pneumologie,...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

3. Ekonomické ukazatele

Astma (J45–J46)

... pneumologie...

7.3. Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI

2.7.9 Index tělesné hmotnosti

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... mortalita, pneumologie,...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9