Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 44

2.7.3 Chronická nemocnost

... Chronická nemoc... ... stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, mo...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

...chronická nemoc,... ... nemoc, smrt...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

... stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chr...

7. Mortalita

3.2. Hospodaření poskytovatelů zdravotní péče

... stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronická nemoc, dlouhodobá nemoc, zdravotní problém, omezení, omezení aktivit, disabilita, chr...

CHOPN (J40–J44)

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro...

2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

1.2.6 Zemřelí celkem

... statistika, mortalita, smrt...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

... statistika, mortalita, smrt...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl...

3. Ekonomické ukazatele

9.2. Screeningové programy v onkologii

... věková struktura, mortalita, smrt...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

...smrt...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...smrt...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... statistika, mortalita, smrt...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

... statistika, mortalita, smrt...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

...smrt...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...smrt...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

... statistika, mortalita, smrt,...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

... perinatální smrt...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

... kojenec, smrt,...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... nemoci, smrt...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... a nehody, rány a poranění, otrava, smrt...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

2.7.9 Index tělesné hmotnosti

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... věková struktura, mortalita, smrt...

3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

Celková mortalita

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ... věková struktura, mortalita, smrt...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle...

Populační projekce

... fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika výs... ... fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtno... ... věková struktura, mortalita, smrt...