Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 180

2.4.2 Mozková mrtvice

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ... ...cévní mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý... ... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý... ... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

... Incidence – mozková mr... ...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence, v... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,... ... cerebrovaskulární poruchy, incidence, výskyt...

6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

... Prevalence – mozková mr... ...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, p... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy,... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, prevalence...

11. Mobilita a migrace pacientů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,... ... srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 d... ... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,... ... srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost...

1.1. Obyvatelstvo

...cévní mozková příhoda,... ... mozková příhoda, incidence...

Mozková mrtvice (I60–I64)

...cévní mozková příhoda...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... Výskyt astmatu... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... Výskyt CHOPN (J40–J44, J... ... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,... ... incidence, výskyt, mortalita, prevalence... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko... ... myokardu, mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence, výs... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,... ... úmrtnost, prevalence, incidence, výskyt...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... poruchy, mortalita... ...cerebrovaskulární poruchy,...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

...Mortalita cévních nemocí mozku (I... ... slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévní nemoci mozku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... poruchy, mortalita... ...cerebrovaskulární poruchy,...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,... ... incidence, výskyt, mortalita, prevalence... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita, ... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt, mortalita,...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poruchy duševní a poruchy chování zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní ... ... zdraví, mortalita...

6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

... Incidence astmatu... ... pneumologie, incidence,... ... pneumologie, incidence, výskyt...

6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

... Incidence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, incidence,... ... plicní nemoc, pneumologie, incidence, výskyt...

6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

... Incidence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, incidence,... ... ischemická choroba srdeční, incidence, výskyt...

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

... Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v pop...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkolo... ... do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkologický regist... ... Výstupy jsou rozděleny do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Nár... ... incidence, prevalence, mortalita... ... incidence, prevalence,... ... incidence, prevalence,...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... okresy). Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence, mortalita... ... incidence, prevalence,... ... incidence, prevalence,...

2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

... Výskyt hazardního hraní v obecné po...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

...mortalita, poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

... hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2016, v %... ...Výskyt hazardního hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ...

7. Mortalita

... Mortalita... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby

...Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby...

8.2. Hospitalizační mortalita

... Hospitalizační mortalita... ...Prevalence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a na 1 000 o...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... Specifická úmrtnost podle věkových s... ... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 tis. ob... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... a úmrtnost podle... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... Prevalence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ... pneumologie, prevalence...

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... Prevalence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, prevalence...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, prevalence...

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... Intervalová prevalence – mezoteliom (... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, prevalence...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

... Zemřelí a úmrtnost podle... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

2.2. Infekční onemocnění

...Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a v přepočtu na oby...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, prevalence...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, prevalence...

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... močového měchýře, prevalence...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, prevalence...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... orgány ženské - nádory, prevalence...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C5... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, prevalence...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, prevalence...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C0... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prevalence...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prostaty, prevalence...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, prevalence...

2. Ukazatele zdravotního stavu

...Výskyt astmatu (dg. J45–J46) absolutně a v přepočtu na obyv...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, prevalence...

7.4. Místo úmrtí

...Incidence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby... ... násilí, mortalita...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... hematologické nádory, prevalence...

2.7. Indikátory ECHI

...Výskyt akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a standardizovaně na počet o...

6.1. Incidence dle diagnóz

... Incidence dle...

6.1.19 Incidence diabetu mellitu

... Incidence diabetu...

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Incidence – všechny zhoubné novotvary (C0... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... incidence...

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Incidence – zhoubný melanom kůže (C43... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, incidence...

6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

... Prevalence diabetu...

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

... Incidence – mezoteliom (... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, incidence...

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, incidence...

2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

...Výskyt astmatu (dg. J45-J46) absolutně a standardizovaně na počet ob...

2.7.3 Chronická nemocnost

...Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci (J40-J44, J47) absolutně a standardizovaně n...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ...Incidence astma (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob... ... kůže, melanom, mortalita...

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

... Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, incidence...

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... Intervalová prevalence dle...

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... prostaty, incidence...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

...Výskyt mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a standardizovaně na počet obyva...

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, incidence...

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, incidence...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného sebepoškození zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ...Incidence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a standardizovaně na počet oby... ... sebepoškozování, mortalita...

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, incidence...

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... orgány ženské - nádory, incidence...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úmyslného napadení nebo útoku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ...Incidence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 10 000 oby... ... násilí, mortalita...

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... močového měchýře, incidence...

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

... Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C5... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, incidence...

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, incidence...

7.6.1 Zemřelí do 1 roku podle stáří ve dnech

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat... ...mortalita, kojenec, smrt,...

6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví...

6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví...

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ...Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvat... ... hematologické nádory, incidence...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohl...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... Mortalita – astma (dg. J... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku astmatu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl ... ... mortalita, pneumologie,... ... mortalita, pneumologie, úmrtnost...

6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

... Incidence nově zjištěných případů HIV/AI...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zahrnuje všechna úmrtí, k... ... obstrukční plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,... ... bronchitida, mortalita, pneumologie, úmrtnost...

6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

... Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... Celková mortalita v krajích a ... ... statistika, mortalita,...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

... Mortalita dle příčin úm... ... statistika, mortalita,...

Výskyt vrozených vývojových vad

...Výskyt vrozených vývojových va... ... péče. Sběr a vyhodnocení dat o výskytu vrozených vad v populaci je nepostradatelným dílem perinatologických, neo...

7.3. Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI

... Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI... ...mortalita...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... Celková mortalita; ECHI... ... zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtnost zahrnuje všechna zaznamenaná úmrtí bez rozlišení příčiny. Datové zdroje St... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... Mortalita – onemocnění ledvin (N0... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... ledvin, mortalita...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... Mortalita – onemocnění jater (K7... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina s... ... jater, mortalita...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zák... ... nemoci, mortalita...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... Mortalita – diabetes mellitus (... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... mellitus, mortalita...

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... Mortalita – ostatní př... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku ostatních příčin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina s... ...mortalita...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vyb... ... pádem, mortalita...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění HIV / AIDS zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příč... ... infekce, AIDS, mortalita...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina sm... ... nehody, mortalita...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... žaludku, mortalita...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... Mortalita – respirační onemocnění (J00–... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... dýchacího systému, mortalita...

2.4. Další onemocnění

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje všechna úmrtí, kdy ... ... nemoc, demence, mortalita...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní ... ... trávicího systému, mortalita...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní p... ... prostaty, mortalita...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice a průdušky zahrnuje všechna úmrtí, kd... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... Mortalita – úrazy, otravy (S... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrt... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... nemoci, mortalita...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... jícnu, prevalence...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako z... ... nemoci, mortalita...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4... ... zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti by... ... nádory, mortalita...

Mortalita – pády (W00–W19)

...Mortalita – pády (W... ... a postupy. Klíčová slova:úrazy pádem, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku pádu zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vyb... ... pádem, mortalita...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

...Mortalita – dopravní nehody (V... ... slova:dopravní nehody, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku dopravní nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina sm... ... nehody, mortalita...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl... ... prsu, ženy, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

...Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C1... ... slova:nádory žaludku, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru žaludku zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... žaludku, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

...Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C... ... slova:nádory prostaty, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubný novotvar prostaty u mužů zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní p... ... prostaty, mortalita...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

...Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43... ... slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného melanomu kůže zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... kůže, melanom, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

...Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18... ... slova:nádory tlustého střeva, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako... ... tlustého střeva, mortalita...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

...Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B... ... slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku infekčních a parazitárních nemocí zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako z... ... nemoci, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

...Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u že... ... slova:nádory prsu, ženy, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru prsu u žen zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákl... ... prsu, ženy, mortalita...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnuje všechna úmrtí, kd... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

...Mortalita nemocí trávicí soustavy (K... ... slova:nemoci trávicího systému, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci trávicí soustavy zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní ... ... trávicího systému, mortalita...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... choroba srdeční, mortalita...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

...Mortalita ischemických nemocí srdečních (I2... ... slova:ischemická choroba srdeční, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na ischemické nemoci srdeční zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... choroba srdeční, mortalita...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

...Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)... ... slova:kardiovaskulární nemoci, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srdeční onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti b... ... nemoci, mortalita...

7.1. Celková mortalita

... Celková mortalita...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

...Mortalita – zhoubné novotvary (C... ... slova:zhoubné nádory, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti by... ... nádory, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru děložního hrdla u žen zahrnuje všechna úmrtí, kd... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...Incidence astmatu (J45–J46) absolutně a na 10 000 ob...

Mortalita - nehody (V01–X59)

...Mortalita - nehody... ... slova:úrazy a nehody, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán st... ... a nehody, mortalita...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

...Mortalita onemocnění ledvin (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci ledvin, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění ledvin zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina ... ... ledvin, mortalita...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku zahrnuje všechna úmr... ... tlustého střeva, nádory konečníku, mortalita...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

...Mortalita onemocnění jater (... ... v čase. Klíčová slova:nemoci jater, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění jater zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina s... ... jater, mortalita...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na nehody zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán st... ... a nehody, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

...Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)... ... slova:leukemie, hematologické nádory, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahrnuje všechna úmrtí,... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

...Mortalita diabetu mellitu... ... slova:diabetes mellitus, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění diabetes mellitus zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zákla... ... mellitus, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C3... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce zahrnuje všechna úm... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje všechna úmrtí, kdy j... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... prevalence užití nelegálních drog v populaci podle pohlaví a věkových skupin (v %)...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně zahrnuje všechna úmrtí,... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

...Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí zahrnuje všechna úmrtí, kdy j... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECH...

7.5. Typologie příčin úmrtí – místo úmrtí

...Incidence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 10 000 obyvat...

1. Demografické a socioekonomické ukazatele

... myokardu, incidence...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

...Mortalita respiračních onemocnění (J0... ... slova:nemoci dýchacího systému, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku respiračních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní př... ... dýchacího systému, mortalita...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol M... ... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

...Mortalita - úrazy a otravy ... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrt... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

...incidence,...

1.5.4 Živě narození podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a věko...

1.5.3 Narození celkem podle věku matky

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

1.5.6 Živě narození podle pořadí narozeného

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skupin a podle ...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

...Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G... ... slova:neurodegenerativní nemoci, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako zák... ... nikoliv samotnými změnami reálného výskytu onemocnění v populaci. Klíčová slova:neurodegenerativní nemoci, mortalita ... ... nemoci, mortalita...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...Prevalence astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

...Incidence novotvarů podle jednotlivých diagnóz a vybraných diagnostických skup...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

...Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30,... ... slova:Alzheimerova nemoc, demence, mortalita výstup v ... ... monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku alzheimerovy nemoci, demence a senility zahrnuje všechna úmrtí, kdy ... ... nikoliv samotnými změnami reálného výskytu onemocnění v populaci. Klíčová slova:Alzheimerova nemoc, demence, mort... ... nemoc, demence, mortalita...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 1 000 oby...

1.4.13 Miniinterrupce podle počtu předchozích umělých přerušení těhotenství (UPT)

... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 000 ob...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... úmrtnost podle věkových skupin absolutně a na 100 000 ob...

Mortalita - ostatní příčiny

...Mortalita - ostatní ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:mortalita výstup v ... ...mortalita...

Celková mortalita

... mortalita... ... statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

Populační projekce

... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika ... ... k dlouhodobému snižování. Hrubá míra úmrtnosti: Počet zemřelých v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu k 1.7. danéh... ... statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.2.6 Zemřelí celkem

... statistika, mortalita,...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

8. Hospitalizace

...mortalita,...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

... Očekávaný vývoj úmrtnost... ... statistika, mortalita,...

9.2. Screeningové programy v onkologii

... statistika, věková struktura, mortalita,...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

1.6.5 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví

... statistika, mortalita, smrt,...

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

...mortalita,...

1.1.3 Naděje dožití

... za předpokladu zachování stávajících úmrtnostních ... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle příčiny úmrtí

... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

7.6.2 Perinatální úmrtí podle pohlaví

...mortalita, perinatální s...

Screeningový program karcinomu děložního hrdla (C53)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 – C20)

... vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Datové zdroje Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Ná...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

... délka života, demografické tabulky, mortalita...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

... délka života, demografické tabulky, mortalita...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

... délka života, demografické tabulky, mortalita, zdravotní stav, zdravotní stav – ukazatelé, chronické omezení aktivity, kvalit...