Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 53

6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

... Prevalence – mozková mr... ...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, p... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy,... ... příhoda, cerebrovaskulární poruchy, prevalence...

2.4.2 Mozková mrtvice

...cévní mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, vý... ... mozková příhoda, mortalita, cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence, ... ... cerebrovaskulární poruchy, úmrtnost, prevalence, incidence,...

6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

...cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence, v... ... mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy, incidence,...

11. Mobilita a migrace pacientů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... myokardu, cévní mozková příhoda, mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy, úmrt... ... mortalita, ischemická choroba srdeční, cerebrovaskulární poruchy,...

Mozková mrtvice (I60–I64)

...cévní mozková příhoda...

1.1. Obyvatelstvo

...cévní mozková příhoda,...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

...cerebrovaskulární poruchy,...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

... pravidly a postupy. Klíčová slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ...cerebrovaskulární poruchy,...

2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

... Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v pop...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

... Prevalence CHOPN (J40–J44, J... ... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

... Prevalence astmatu... ... pneumologie, prevalence...

6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

... Prevalence – akutní infarkt my... ... myokardu, ischemická choroba srdeční, prevalence...

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

... Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... kůže, melanom, prevalence...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

... Intervalová prevalence – mezoteliom (... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... pleury, mezoteliom, azbest, prevalence...

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prsu, prevalence...

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... jícnu, prevalence...

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... močového měchýře, prevalence...

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C1... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... žaludku, prevalence...

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... orgány ženské - nádory, prevalence...

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C5... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, prevalence...

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... nádory, prevalence...

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

... Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C0... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prevalence...

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... prostaty, prevalence...

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... dělohy, nádory děložního čípku, prevalence...

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... plic, nádory průdušnice, prevalence...

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

... Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)... ... prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvate... ... hematologické nádory, prevalence...

2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

... Prevalence diabetu...

6.2. Intervalová prevalence dle diagnóz

... Intervalová prevalence dle...

6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

... Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohl...

7. Mortalita

... obstrukční plicní nemoc, pneumologie, prevalence...

8.2. Hospitalizační mortalita

...Prevalence diabetu mellitu v roce 2016 v ČR absolutně a na 1 000 o...

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě ne-melanomových kožních (C00–C97 bez C44)

... do kapitol Incidence, Mortalita, Prevalence, Výsledky léčby – přežití. Datové zdroje Národní onkologický regist... ... incidence, prevalence,...

Přehled Epidemiologie hematologických malignit

... Klíčová slova:nádory, incidence, prevalence, mortalita výstup v ... ... incidence, prevalence,...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... jícnu, prevalence...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... mortalita, pneumologie, úmrtnost, prevalence, incidence,...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... ischemická choroba srdeční, úmrtnost, prevalence, incidence,...

3.4.6 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

... prevalence užití nelegálních drog v populaci podle pohlaví a věkových skupin (v %)...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

2.5. Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

... incidence, výskyt, mortalita, prevalence...

3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

... hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2016, v %...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...Prevalence astma (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence mozkové mrtvice (dg. I60–I64) absolutně a na 100 000 oby...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...Prevalence akutního infarktu myokardu (dg. I21–I22) absolutně a na 1 000 oby...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) ve věkové skupině 45-69 let

...Prevalence astmatu (J45–J46) absolutně a na 1 000 ob...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20) celkem

...Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (J40–J44, J47) absolutně a na 1 000 obyvat...