Národní kardiologický informační systém odhalil varovné trendy

Kardiologie získala podrobná aktuální plošná data o prevalenci onemocnění a poskytnutých zdravotních službách v oboru. Údaje pomohou v jednáních s pojišťovnami i s prevencí.


Ve výskytu jednotlivých onemocnění oběhové soustavy jsou velké rozdíly mezi regiony, přičemž nejnižší výskyt akutních infarktů myokardu zaznamenává Praha a Brno. Hospitalizační mortalita u akutního infarktu myokardu poklesla v České republice mezi lety 2010 a 2018 dle dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) z 9,4 na 7,1 procenta. Čtvrtina kardiologů je ve věku přes šedesát let…

To je jen pár příkladů z mnoha poznatků z nového Národního kardiologického informačního systému (NKIS), který 11. září představili první místopředseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC, a prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Poslanecké sněmovně za účasti předsedkyně sněmovního zdravotního výboru prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc.

Celý článek na webu tribune.cz

23. 9. 2019


Zpět