Aktuality

Stárnutí populace a jeho dopad na zdravotnictví

25. 11. 2019 Medical Tribune | Další informace...

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) uspořádal v listopadu 2019 mezioborovou konferenci o tom, jak stárnou Češi a čeští lékaři. Aktivními účastníky byli jak vedoucí kateder IPVZ, tak další přední čeští odborníci, jejichž pacienti se díky nim dožívají stále vyššího věku. Na konferenci vystoupil mj. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS.


Konference NZIS Open 2019

30. 10. 2019 | Další informace...

Otevíráme Národní zdravotnický informační systém. Buďte u toho v pátek 13. prosince 2019.


Národní kardiologický informační systém odhalil varovné trendy

23. 9. 2019 Medical Tribune | Další informace...

Kardiologie získala podrobná aktuální plošná data o prevalenci onemocnění a poskytnutých zdravotních službách v oboru. Údaje pomohou v jednáních s pojišťovnami i s prevencí.


Vznik registrů a dodržování léčby zlepší péči v diabetologii

23. 9. 2019 Medical Tribune | Další informace...

Aktuálně se na evropské úrovni hovoří o třech hlavních oblastech, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu péče a přístup k léčbě v oblasti diabetologie. Jedná se o diabetologické registry, dostupnost péče a inovací a o mnohaúrovňovou péči.


» Archiv