Screeningový program karcinomu prsu (C50)

Definice

Screeningový program má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálního léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stádiích a to u osob, u kterých se prozatím neobjevily žádné klinické příznaky onemocnění. U karcinomu prsu je tento program prokázaným nástrojem vedoucím ke snížení mortality onemocnění v populaci.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ, Národní onkologický registr, Národní registr screeningu karcinomu prsu

Klíčová slova:

Národní screeningové centrum, nádory prsu, plošný screening

 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 1
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 2
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 3
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 4
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 5
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 6
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 7
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 8
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 9
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 10
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 11
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 12
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 13
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 14
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 15
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 16
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 17
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 18
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 19
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 20
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 21
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 22
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 23
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 24
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 25
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 26
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 27
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 28
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 29
 • Screeningový program karcinomu prsu (C50) - strana 30