Ukazatele potratovosti

Definice

Narození dítěte je na rozdíl od úmrtí událost, které lze zabránit nebo ji alespoň částečně naplánovat. Právě potratovost byla po dlouhou dobu jedním ze způsobů plánovaného rodičovství. Ukazatele potratovosti slouží proto pro komplexní hodnocení jednak zdravotního stavu žen, ale také sociodemografických a ekonomických podmínek, ve kterých se ženy rozhodují, zda porodí nebo neporodí své dítě.

Ukazatele jsou nezbytnou součástí řízení a zlepšování zdravotní péče. Sběr a vyhodnocení dat o plodnosti, porodnosti a potratovosti je nepostradatelným dílem demografických, gynekologicko-porodnických a perinatologických informací o české populaci.

Datové zdroje

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR): Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ), Národní registr potratů (NRPOT). Český statistický úřad (ČSÚ): Informační systém Narození (IS NAR); Informační systém Bilance obyvatel.

Zařazeno v

Ukazatele se objevují v řadě mezinárodních databází, např. databáze Světové zdravotnické organizace (WHO), OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví – ECHI ukazatelů.

Klíčová slova:

demografická statistika, potrat, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství

 • Ukazatele potratovosti - strana 1
 • Ukazatele potratovosti - strana 2
 • Ukazatele potratovosti - strana 3
 • Ukazatele potratovosti - strana 4
 • Ukazatele potratovosti - strana 5
 • Ukazatele potratovosti - strana 6
 • Ukazatele potratovosti - strana 7
 • Ukazatele potratovosti - strana 8
 • Ukazatele potratovosti - strana 9
 • Ukazatele potratovosti - strana 10
 • Ukazatele potratovosti - strana 11
 • Ukazatele potratovosti - strana 12
 • Ukazatele potratovosti - strana 13
 • Ukazatele potratovosti - strana 14
 • Ukazatele potratovosti - strana 15
 • Ukazatele potratovosti - strana 16