Populační projekce

Definice

Hrubá míra porodnosti:

Počet živě narozených v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu k 1.7. daného kalendářního roku.

Úhrnná plodnost:

Průměrný počet živě narozených na 1 ženu. Počet dětí, které by se živě narodily každé ženě během celého jejího reprodukčního období (15-49 let), pokud by během jejího reprodukčního období zůstaly hodnoty plodnosti podle věku na úrovni období, ze kterých se úhrnná plodnost počítá. Dosahuje-li úhrnná plodnost hodnoty přibližně 2,1, plodnost zajišťuje prostou reprodukci obyvatelstva, klesne-li pod tuto hodnotu, početní stav populace nabývá tendenci k dlouhodobému snižování.

Hrubá míra úmrtnosti:

Počet zemřelých v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu k 1.7. daného kalendářního roku.

Naděje dožití:

Průměrný počet let, kterých se v dané populaci má osoba určitého věku naději dožít, pokud by úmrtnost v této populaci zůstala na úrovni období, pro které se střední délka života počítá. Střední délka života ve věku 0 je často nazývána nadějí dožití při narození, vyjadřuje průměrnou očekávanou délku života osoby právě narozené.

Přirozený přírůstek:

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých za určité časové období.

Migrační saldo:

Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých.

Celkový přírůstek:

Skládá se z přirozeného přírůstku (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) a migračního salda (rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých)

Datové zdroje

Český statistický úřad

Klíčová slova:

demografická statistika, fertilita, plodnost, mortalita, smrt, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dynamika

 • Populační projekce - strana 1
 • Populační projekce - strana 2
 • Populační projekce - strana 3
 • Populační projekce - strana 4
 • Populační projekce - strana 5
 • Populační projekce - strana 6
 • Populační projekce - strana 7
 • Populační projekce - strana 8
 • Populační projekce - strana 9
 • Populační projekce - strana 10
 • Populační projekce - strana 11
 • Populační projekce - strana 12
 • Populační projekce - strana 13
 • Populační projekce - strana 14