Narození a zemřelí do 1 roku věku

Definice

Cílem práce je pomocí uvedených ukazatelů popsat intenzitu a strukturu porodnosti a úmrtnosti dětí do 1 roku věku v České republice a v Kraji Vysočina. Uvedené ukazatele pojednávají o počtu narozených dětí matkám, které jsou rezidentkami ČR, tzn. mají zde trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

Ukazatele jsou nástrojem k hodnocení reprodukčního zdraví ČR a hodnocení zdravotního stavu novorozenců. To je jedním z mnoha kroků k řízení a zlepšování kvality zdravotní péče. Sběr a vyhodnocení dat o plodnosti, porodnosti a dětské úmrtnosti je nepostradatelným dílem demografických, gynekologicko-porodnických a perinatologických informací o české populaci.

Datové zdroje

Český statistický úřad (ČSÚ): Informační systém Narození (IS NAR); Informační systém Zemřelí (IS ZEM); Informační systém Bilance obyvatel.

Zařazeno v

Hodnoty těchto ukazatelů se pravidelně objevují v řadě mezinárodních databází, např. databáze Světové zdravotnické organizace (WHO), OECD Health Data či Eurostatu, jsou také součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví – ECHI ukazatelů.

Klíčová slova:

demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu

 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 1
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 2
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 3
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 4
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 5
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 6
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 7
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 8
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 9
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 10
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 11
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 12
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 13
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 14
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 15
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 16
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 17
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 18
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 19
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 20
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 21
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 22
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 23
 • Narození a zemřelí do 1 roku věku - strana 24